अलैंचीमा लाग्ने गभारो र व्यस्थापन

Image

प्लान्ट साईन्स कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा १२ को पाठ्यपुस्तकहरु

नेपाल राज्यभरि विभिन्न माध्यमिक विद्यालयमा संचालित कृषि कार्यक्रम(९-१२) संचालित छन्। उक्त सन्धर्भमा विद्यार्थीहरुले पाठ्यक्रममा त सजिलै पाहुच हुने तर पाठ्यसामग्री सम्म पहुँच नहुने मेरो आँकलन छ। त्यसैले यो ब्लगमा मैले नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान ताथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र द्वारा जारी गरिएका कृषि तर्फाका कक्षा ११ र १२ का पाठ्यपुस्तकहरू (पीडीएफ) उपलब्ध गराएको छु। कृपया डाउनलोड गर्नुहोला, बदलामा यो ब्लगलाई अरु विद्यार्थी र शिक्षकमाझ शेयर गारिदिनुहोला।

साभार: नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

कक्षा ११ का सोहि कार्यक्रम अन्तर्गतका पथ्यपुस्तकहरुका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।आफ्ना पहिचानमा रहेका अन्य शिक्षक तथा विद्यार्थी र सम्बन्धित साबैमा यो वेब्साईटको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोला।

Standard

प्लान्ट साईन्स कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तकहरु

नेपाल राज्यभरि विभिन्न माध्यमिक विद्यालयमा संचालित कृषि कार्यक्रम(९-१२) संचालित छन्। उक्त सन्धर्भमा विद्यार्थीहरुले पाठ्यक्रममा त सजिलै पाहुच हुने तर पाठ्यसामग्री सम्म पहुँच नहुने मेरो आँकलन छ। त्यसैले यो ब्लगमा मैले नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान ताथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र द्वारा जारी गरिएका कृषि तर्फाका कक्षा ११ र १२ का पाठ्यपुस्तकहरू (पीडीएफ) उपलब्ध गराएको छु। कृपया डाउनलोड गर्नुहोला, बदलामा यो ब्लगलाई अरु विद्यार्थी र शिक्षकमाझ शेयर गारिदिनुहोला।

3. Grade-11 Participatory Agriculture Extension and Marketing

साभार: नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

कक्षा १२ का सोहि कार्यक्रम अन्तर्गतका पथ्यपुस्तकहरुका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।आफ्ना पहिचानमा रहेका अन्य शिक्षक तथा विद्यार्थी र सम्बन्धित साबैमा यो वेब्साईटको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोला। https://dhakalrohit.wordpress.com/2020/09/11/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0-2/?fbclid=IwAR2agkgxrW4SH0ocm9qJ8yLKF6exezBk4AtBzhkQPcGFMxVrYIn-AZF2a1c

Standard

Package of Practices of cardamom cultivation in Bhojpur, Nepal

Cardamom is a major export commodity of Nepal. Bhojpur is one of the cardamom producing district. I worked as Resarch Intern in Cardamom Block, Prime Minister Agriculture Modernization Project (PMAMP) for six months. An executive committee had been formed at Temkemaiyung Rural Municipality. Here is a package of practice of cardamom cultivation.

POP of cardamom cultivation in Bhojpur, Nepal

Standard

Me as a cinematographer: AFU Biodiversity

My first post is a video about the biodiversity of my university which is one and only technical university of Nepal situated at Rampur of Chitwan district. This has been possible only through the joint effort of me and my colleage Mr.Kiran Timilsina under an umbrella organisation Innovative Platform for Agriculture Transformation(IPAT)-Nepal.https://www.youtube.com/watch?v=xOCKawm9Z8k — Rohit Dhakal

Standard